PRAVILA

Pravilnik uporabe balvanske plezalne stene v OŠ Cerkno v popoldanskem času

 1. Umetna balvanska stena se nahaja na tribuni velike telovadnice v OŠ Cerkno
 2. Stena je zaklenjena, razen kadar je v uporabi.
 3. Ključe stene držijo člani alpinističnega odseka Cerkno.
 4. Dežurne osebe, razporejene po urniku so odgovorne, da je stena po urniku odklenjena ter da po uporabi prostor, kjer se stena nahaja zaklenejo.
 5. Plezanje na steni je na lastno odgovornost. Otroci smejo na steni plezati le v navzočnosti skrbnikov, ki so seznanjeni s pravili stene. Ob izvedbi plezalnih tečajev odgovornost za otroke prevzema vodja šole plezanja.
 6. URNIK plezalne stene v popoldanskem času določa razpored terminov, ki je določen s strani članov alpinističnega odseka Cerkno, ki v popoldanskih terminih odgovarjajo za uporabo plezalne stene. V dopoldanskem času je stena namenjena uporabnikom Osnovne šole Cerkno, ki odgovornost za dejavnosti na plezalni steni prevzemajo nase.
 7. DEŽURNE OSEBE so osebe, ki odgovarjajo za uporabo plezale stene. V primeru zadržanosti morajo te osebe poiskati zamenjavo med odgovornimi osebami, to je med člani alpinističnega odseka Cerkno. Dežurna oseba mora obiskovalce stene seznaniti s hišnim redom plezalne stene. Dežurne osebe ne odgovarjajo za morebitne telesne poškodbe obiskovalcev oz. plezalcev.
 8. HIŠNI RED plezalne stene:
 • Plezalci na tribuno OŠ Cerkno, kjer stoji umetna plezalna stena NE dostopajo v čevljih. Vsak plezalec se preobuje v garderobi šole.
 • Plezanje je dovoljeno le v primerni opremi, to je v plezalnih čevljih in športnih oblačilih.
 • Otroci smejo na steni plezati le pod vodstvom skrbnika ali vodje plezalne šole.
 • Uporaba magnezija je dovoljenja, a le ob vestni uporabi, da ob tem ne prašimo ostalih površin, ki niso v obsegu plezalne stene.
 • Kadar plezalec ne pleza, naj se umakne z blazin pod steno.
 • Vsak plezalec je dolžan poskrbeti za red in čistočo.
 • Ob zaključku plezanja odgovorna oseba zaklene vrata in izključi razsvetljavo.
 • V prostoru, kjer se nahaja stena je prepovedan vnos hrane, kakor tudi alkoholnih pijač.
 • Prepovedano je kajenje pred objektom osnovne šole Cerkno, kjer se stena nahaja.
 1. PLEZANJE NA BALVANSKI STENI je potrebno prilagoditi svojemu znanju, sposobnostim in zdravstvenemu stanju. Padci naj bodo kontrolirani in varni. Na nizki balvanski steni se ne uporablja varovalne vrni in plezalnega pasu, zato znanje iz vrvne tehnike ni potrebno. Zaželeno je, da se plezalec, ki ne pleza določene smeri, umakne ob križanju s plezalcem, ki pleza določeno smer. Pred začetkom plezanja svoje telo ogrejte in razgibajte, saj se s tem izognete možnim poškodbam.

Cerkno, 17.11.2015